STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS

STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS PO GRINDŲ DAŽYMO

Grindys yra labiausiai trypiamas paviršius, todėl joms dažyti reikia patvarių, tvirtai ir kietai džiūstančių medžiagų — kito, glaisto, dažų arba lako.

Grindis galima dažyti ir paprastais aliejiniais dažais, kuriuos geriau maišyti su pokostu, negu su oksoliu. Dažant paskutinį kartą, į šiuos dažus reikia įpilti apie 20% bet kurio tvirtai džiūstančio lako.

Naujas grindis, sudėtas iš pakankamai sausų lentų, gruntuoti galima arba karštu grynu pokostu, kuris nors ir lėtai džiūsta, bet medį gerai impregnuoja, arba pokostu, skiestu perpus su terpentinu. Toks gruntas džiūsta greičiau ir yra nė kiek ne blogesnis pagrindas tolimesniam dažymui, negu grynas pokostas. Gruntui išdžiūvus, riebesniu klijiniu glaistu, į kurį dedama truputis grindų spalvos dažų, užtaisomi plyšiai.

Dideliems plyšiams užtaisyti kitas paruošiamas iš kreidos, stalių klijų ir smulkių medžio pjuvenų. Tam tikslui karštas klijų 10-15% skiedinys maišomas su pjuvenomis, o kreida — tirštai su vandeniu. Po to viskas kartu maišoma tol, kol gaunama vientisa tiršta masė, ir ja užtaisomi plyšiai.

Kitui plyšiuose išdžiūvus, grindys ištisai glaistomos tuo pačiu klijiniu, šiek tiek skystesniu glaistu. Kai jau paviršius visiškai lygus ir išdžiūvęs, galima jį svidinti, o nuvalius tuojau pat dažyti liesesniais aliejiniais dažais. Po to kartą arba du kartus dažoma riebesniais dažais, j kuriuos dar pridedama lako. Vietoj trečio dažymo, grindis galima lakuoti specialiu grindų laku. Galutinai nudažytas arba nulakuotas grindis reikia džiovinti ne mažiau kaip 5-6 dienas, žiemą — iki 12 dienų. Vaikščioti galima tik tada, kai dažai ar lakas visiškai sukietėja.

Dažytas ir tik ką išdžiūvusias grindis perplovus alumi, dažų sluoksnis pasidengia izoliacine plėvele ir vaikščiojant mažiau limpa.

Naujas grindis, sudėtas iš nepakankamai sausų lentų, dažyti labai rizikinga, nes jos bedžiūdamos traukiasi, dažų sluoksnis sutrūksta, atsiranda plyšiai, iškrinta glaistas. Tokias grindis geriau būtų tik glazūruoti.

Grindys glazūruojamos taip: izoliavus šakas ir sakingas vietas, grindys gruntuojamos karštu pokostu. Plyšiai užtaisomi tik tiek, kad būtų lygu, nepritepant didelių plotų. Kai kitas išdžiūsta, glazūruojama skystais dažais, sudarytais iš vienos dalies pokosto, vienos dalies terpentino, trupučio lako ir sikatyvo. sausų pigmentų geriausiai tinka ochra, siena, šviesi umbra ir kt. Dažyti reikia plonai, kad persišviestų medis. Dažams išdžiūvus, lakuojama geru bespalviu aliejiniu laku.

Parduotuvėse galima gauti sausų grindims glazūruoti dažų, kurie maišomi su vandeniu. Jais dažomos švarios, negruntuotos naujos grindys; dažams išdžiūvus, jos lakuojamos.

Glazūruotos grindys iš tikrųjų gražiai atrodo tik tada, kai jos sudėtos iš rinktinės į rūšies medžiagos ir lygiai išobliuotos.

Senas, nusitrynusias grindis, jei jos niekada nebuvo vaškuotos ir dažai vietomis dar gerai laikosi, galima dažyti, kaip ir naujas, tik reikia prieš tai išvalyti iš plyšių purvą, nugruntuoti pokostu išdilusias vietas, užtaisyti plyšius ir glaistu išlyginti kitus nelygumus. Jei seni dažai ir glaistas silpnai laikosi, reikia pirmiausia juos pašalinti.

Vašku ar mineraline alyva Ešteptų grindų dažyti negalima, nes nei glaistas, nei nauji dažai nedžius ir ilgai lips prie kojų. Vaškuotas grindis pirmiausia reikia išplauti šarminiu skiediniu, po to neutralizuoti rūgštimi ir pagaliau švariai išplauti vandeniu. Kai išdžiūsta, jas galima gruntuoti. glaistyti ir dažyti, kaip naujas grindis.

Mineraline alyva išteptų grindų neįmanoma išvalyti, todėl ir dažyti jų negalima.

STATYBINĖS ATLIEKOS | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ, ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS