UTILIZACIJA

UTILIZACIJA PO FASADŲ DAŽYMO

Tinkuotas fasadas daugiausia dažomas kalkiniais dažais: jie yra pigūs, be to, dažyti jais nesudėtinga. Tinkuotame paviršiuje kalkiniai dažai švarioje aplinkoje gali vidutiniškai laikytis apie 4 metus.

Daug patvaresni yra kalkių-kazeino dažai. Jie išlaiko iki 5-6 metų. Tačiau dažyti jais sunkiau ir reikia įgudimo.

Kalkių-cemento dažai dažniausiai ruošiami iš 2-3 svorio dalių kalkių, 1-2 svorio dalių cemento ir atitinkamų kalkėms atsparių dažų, kartais įmaišant smulkaus sijoto smėlio. Jais fasadai dažomi taškymo būdu. Šie dažai yra patvarūs, jais galima išgauti tam tikrą paviršiaus rūpumą (faktūrą), bet jie dar greičiau susitepa suodžiais ir dulkėmis, negu lygus kalkinis dažymas.

Aliejiniai dažai tinka tik mediniams fasadams dažyti, ir čia jie kol kas yra nepakeičiami.

Pastaruoju metu pradėta plačiau vartoti perchlorviniliniai dažai; tai viena ekonomiškiausių ir praktiškiausių tinkuotiems fasadams dažyti medžiagų.

Perchlorviniliniai dažai yra žymiai pigesni už aliejinius, o patvaresni 2-3 kartus, negu aliejiniai, ir 4-5 kartus, negu kalkiniai dažai.

Medinis, lentomis kaltas fasadas dažomas riebiais aliejiniais dažais, maišytais tik su grynu pokostu arba geru pakaitalu. Jei tarp lentų yra gilūs plyšiai, juos reikia pirma užkamšyti pakulomis, paskui užtaisyti riebiu aliejiniu glaistu. Vinių galvutes patariama pirma patepti aliejiniais raudės dažais, ir, šiems išdžiūvus, aliejiniu glaistu užtaisyti duobutes. Taip padarius, pro dažų sluoksni neprasimuš rūdys, kurios dažnai sumargina dažytą paviršių.

Aliejinį glaistą patogiausia daryti taip: pasipylus sausos sijotos kreidos krūvelę, padaryti joje duobutę ir, įpylus pokosto (arba oksolio), pagaliuku ar glaistyklės kampu maišyti tol, kol kreida sugers visą skysti. Dar kiek pavoliojus į sausą kreidą, tešlą gerai išminkyti. Norint, kad glaistas būtų minkštesnis ir greičiau džiūtų, pokostą (arba oksolį) įmaišoma truputis terpentino ir sikatyvo.

Darant langams kitą, kreida maišoma tik su grynu pokostu (oksolis netinka), ir tešla kreidą voliojama tol, kol ji pasidaro beveik kieta. Po to gniutulas tokios tešlos, mėtant į kokią lentą, mušamas tol, kol visiškai nebelimpa prie rankų.

Dažant naujomis lentomis apkaltą fasadą, reikia laikytis tokios darbų eilės:

  1. Pašalinti sakus, ne labai sakingą medieną izoliuoti šelako skiediniu, laku arba nitrolaku.
  2. Gruntuoti grynu pokostu, įdėjus truputį pigmentų.
  3. Užkamšyti pakulomis gilesnius plyšius; juos ir ne tokius gilius plyšius, taip pat vinių duobutes užtaisyti aliejiniu glaistu; glaistui išdžiūvus, užtaisytas vietas dar papildomai pagruntuoti.
  4. Išdžiūvus glaistui ir gruntui, du kartus dažyti norimos spalvos riebiais aliejiniais dažais.

Perdažant anksčiau dažytą medinį fasadą, reikia prieš tai plieniniu šepečiu nuvalyti silpnai besilaikančius, pašiurusius dažus; smarkiai apipuvusias lentų dalis pakeisti naujomis; šiek tiek apipuvusias ir nudilusias vietas gerai įgirdyti grynu pokostu. Tą pat reikia padaryti ir tada, kai fasadas ilgesnį laiką buvo nedažytas. Tai atlikus, galima užtaisyti plyšius ir, glaistui išdžiūvus, dažyti du kartus, kaip ir naujai apkaltą paviršių.

TRANSPORTO PASLAUGOS | ATLIEKŲ TVARKYMAS IR UTILIZAVIMAS