PAVOJINGŲ KROVINIŲ GABENIMAS

Pavojingi kroviniai — tai specifinės me­džiagos arba gaminiai, kurie pakraunant ir iškraunant arba transportuojant gali sprogti, sukelti gaisrą ir sugadinti transporto priemones. Todėl saugant, perkraunant ar gabenant tokias medžiagas būtina laikytis speciahų reikalavimų. Šie reikalavimai nurodyti krovinių gabenimo taisyklėse. Visi pavojingi kroviniai yra skirstomi i 9 klases:

  1. Sprogstamosios medžiagos;
  2. Suskystintos suslėgtos dujos;
  3. Lengvai užsidegantys skysčiai;
  4. Lengvai užsidegančios medžiagos;
  5. Oksiduojančios medžiagos;
  6. Nuodingos (toksinės) medžiagos;
  7. Radioaktyvios ir infekcinės medžiagos;
  8. Šarminės ir koroduojančios medžiagos;
  9. Kitos pavojingos medžiagos.

Yra nustatytos bendros visoms klasėms ir kiekvienos atskirai pavojingų krovinių gabenimo taisyklės. Pavojingi kroviniai gabenami specialiais dengtais arba tam tikslui skirtais vagonais. Skysti kroviniai — vagonais cisternomis.

Paprastai pavojingi kroviniai gabenami vagony siuntomis. Pavojingi kro­viniai privalo būti jpakuoti j tvarkingą sandarią ir švarią tarą, kuri privalo neturėti medžiagų nubyrėjimo arba nutekėjimo pėdsakų, Indai arba tūriai, j kuriuos pilamos skystos medžiagos, pripilami iki galo. Kiekvienas krovinio vienetas privalo būti ženklinamas. Be nustatyto ženklinimo, daromas specia­lus  – rodantis krovinio pavojingumo laipsnj. Tokie ženklai yra daromi iš trijų įpakavimo pusią.

Pagal pavojingumą sprogstamosios medžiagos skirstomos į 4 pogrupius. Yra numatytos specialios kiekvieno pogrupio gabenimo sąlygos. Labiausiai pavojingos yra pirmo pogrupio sprogstamosios medžiagos.

Ar suspaustas, suskystintas dujas perkraustymo paslaugų tiekejai veža?

Suspaustas ir suskystintas dujas leidžiama gabenti tik tvarkinguose balio­nuose, turinčiuose sandarius ventilius. Balionai privalo būti nudažyti atitin­kama spalva, žyminčia jose esančią medžiagą ir turėti apsauginius guminius žiedus. Balionai kraunami ant specialių padėklų horizontaliai, kad apsaugi­niai gaubtuvai būtų vienoje pusėje. Pavojingas medžiagas gabenusi tuščia tara privalo būti kruopščiai išvaly­ta, apžiūrėta ir tik po to vežama atgal, taip minėjo R. Tomskis, kurio įmonė užsiima krovinių pervežimo paslaugomis. Jo žodžiais tokių krovinių Vilniuje retai pasitaiko.

Krovinių, kurie įtraukti į Vyriausybės patvirtintą pavojingų krovinių sąra­šą, siuntėjas Lietuvos Respublikos istatymų numatytais atvejais privalo ap­drausti geležinkelio jmonę vežėjo civilinės atsakomybės draudimu.

Cheminių medžiagų gabenimas.

Cheminės medžiagos — rūgštys, šarmai, techninis spiritas, suskystintos dujos ir pan. gabenamos tik joms skirtais vago­nais cisternomis. Rūgštys vežamos tik specialiomis cisternomis. Naudoti pa­prastas cisternas joms vežti draudžiama. Ant rūgštis vežančią cisternų iš abiejų šonų uždažomos 500 mm pločio išilginės geltonos juostos, o ant jų galų 1 m x 1 m dydžio kvadratas.

Taip pat naudotas šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Generalinis_krovinys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.