PERKRAUSTYMO PASLAUGOS

PERKRAUSTYMO PASLAUGOS KAI VYKDOMI DARBAI SU SKIEDINIU

Ar skiedinys yra riebus ar liesas, praktiškai galima traukiant jo mentę: jei skiedinys prie mentės nelimpa, nuo jos lengvai slysta, jis yra per liesas, jei labai limpa, veliasi per riebus. Normaliai riebus ir pakankamai tirštas skiedinys mentę tik lengvai dengia. Pridėjus rišamosios medžiagos, liesą skiedinį galima pariebinti, o, pridėjus kiek užpildo, riebų — paliesinti. Tirštas skiedinys atitinkamai praskiedžiamas van­deniu.

Kalkių-gipso skiedinys 1 : 1 : 3 — paruošiamas taip: pirmiau­sia maišomas smėlis su kalkių tešla, paskui užbarstant įmaišoma gipso ir tuojau pat tinkuojama. Skiedinys su gipsu greitai kietėja ir džiūsta, todėl reikia vikriai dirbti ir pasigamintą skie­dinio kiekį greitai sunaudoti.

Kalkių-gipso skiedinys daugiausia vartojamas medinėms sie­noms ir luboms tinkuoti, tačiau sausose patalpose jis tinka ir mūrinėms sienoms bei luboms. Gipso negalima vartoti drėg­noms patalpoms arba išoriniams paviršiams tinkuoti.

Cemento-kalkių skiedinys paruošiamas panašiai, kaip ir kal­kių skiedinys, tik reikia pirma sausai sumaišyti cementą su smėliu ir tik po to — su skysta kalkių tešla, atitinkamai atskie­džiant vandeniu. Reikia žiūrėti, kad cementas nebūtų supuolęs į gumulėlius. Jei tokių gumulėlių yra, cementą reikia persijoti.

Cemento-kalkių skiediniai dažniausiai maišomi tokiais san­tykiais: 1 : 1 :4, 1 : 1 : 6, 1 : 1 : 9, 1 : 1 : 11, 1 : 2 :8, 1 : 3; 12, 1 :3 : 14.

Cemento-kalkių skiediniai daugiausia vartojami fasadams ir drėgnoms patalpoms tinkuoti.

Cemento skiediniai 1 : 2, 1 : 3, 1 :4, 1 :5 ir 1 : 6* gali būti vartojami tiems pat darbams, kaip ir cemento-kalkių skiediniai.

Kalkių-molio skiedinys 3 : 1 :5 ruošiamas truputi kitaip, negu, sakysim, kalkių skiedinys. Pirmiausia atskirai kalkės ir -atskirai molis atskiedžiami vandeniu, ir abu skiediniai sumai­šomi. Po to įmaišomas smėlis, sudrėkintos piuvenos, šiaudai ar panašūs užpildai.

Kalkių-molio skiediniais galima tinkuoti vidaus ir išorės medines sienas. Be to, viduje galima tinkuoti ir vien moliu, kuris atskiedžiamas kalkių pienu. Smėlio reikia dėti tik tada, jei molis labai riebus. Visada naudinga į0dėti pjuvenų, šiaudų

* Užpildo kiekis priklauso nuo cemento kokybės: juo cemento markė aukštesnė, tuo smėlio dedama daugiau. ir panašių priedų, nes su jais tinkas mažiau trūkinėja ir geriau laiko.

Skiediniai su negesintų kalkių milteliais gali būti įvairūs, pavyzdžiui:

kalkių miltelių—molio—smėlio 1 : 1 : 6-7;

kalkiy miltelių—gipso—smėlio 1 : 0,3 : 3-4;

kalkių miltelių—cemento—smėlio 1 :0,5: 3,5-4 ir pan.

Jie paruošiami taip: pirmiausia kalkių milteliai sausai su­maišomi su smėliu ir cementu, po to mišinys iki darbui tinkamo tirštumo atskiedžiamas vandeniu. Jei dedamas molis ar gipsas, tai pirmiausia šios medžiagos praskiedžiamos vandeniu ir paskui į šį „pieną“ pilamas sausas kalkių miltelių ir smėlio mišinys, ir viskas kartu vėl gerai išmaišoma.

PERKRAUSTYMO PASLAUGOS KAI JŪSŲ PATALPOSE VYKSTA STATYBOS DARBAI 

Skiedinys, maišytas su negesintų kalkių milteliais, kietėja ir džiūsta greičiau, negu paruoštas su gesintų kalkių tešla. Su negesintų kalkių milteliais paruoštus skiedinius reikia sunau­doti ne vėliau kaip per valandą juos pagaminus. Prieš tinkuo­jant, paviršių reikia gausiai suvilgyti. Be to, tinkuojant lauke karštomis vasaros dienomis, tinką reikia 5-7 dienas kasdien po kartą drėkinti vandeniu. Taip jis tvirčiau sudžiūsta ir mažiau trūkinėja.

Kalkių miltelius patogu naudoti dėl to, kad jų nereikia gesinti ir ilgai laikyti, kol išsigulės. Be to, ruošiant skiedinį su šiais milteliais, besigesinant kalkėms, skiedinys įšyla, todėl jj galima vartoti ir esant žemesnei temperatūrai.

Vandens nepraleidžiantieji (hidroizoliaciniai) skiediniai var­tojami tada, kai trobesio sienos ar pamatai turi nepraleisti vandens. Tokie skiediniai paprastai paruošiami iš sauso cemen­lo ir smėlio mišinio santykiu 1 : 2 arba 1 : 3 ir atskiedžiami ne vandeniu, bet cerezitu, arba į gatavą skiedinį įmaišoma truputį (iki 2%) skysto stiklo.

Galima išdžiūvusį tinką 3-4 kartus patepti skystu stiklu. Tada tinkas taip pat nepraleidžia drėgmės.

Cerezitas— tiršta, į grietinę panaši masė, atsiduodanti amoniaku. Prieš maišant su cementu ir smėliu, cerezitas skie­džiamas 8-10 dalių vandens. Cerezitą reikia saugoti, kad ne­peršaltų arba neišdžiūtų, nes toks vartoti netinka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.