SENŲ BALDŲ IŠVEŽIMAS

SENŲ BALDŲ IŠVEŽIMAS KAI ATLIEKAMI MŪRO DARBAI

Mūro sienų paruošimas tinkavimui. Mūrinių pastatų vidaus ir išorės sienas geriausia tinkuoti tada, kai išdžiūsta mūrinio skiedinys. Vasaros metu, jei oras sausas, toks skiedinys iš­džiūsta maždaug per 1 mėnesį laiko. Žiemą džiūvimas trunka žymiai ilgiau. Džiūvimą pagreitinti galima, tik gerai vėdinant ir šildant patalpas. Galima, žinoma, tinkuoti ir drėgnas sienas, bet tuo nieko nelaimima labai lėtai džiūsta tinkas. Žiemą, kada sienos yra įšalusios, tinkuoti jų visai negalima, nes atšilus tinkas vis tiek nukris.

Norint, kad tinkas prie mūro sienos gerai prikibtų, jos pa­viršius turi būti pakankamai šiurkštus ir švarus. Dėl to, jau mūrijant, nereikia užlyginti tarpų tarp plytų. Geriausia, kai paliekama apie 1-1,5 cm gilumo plyšiai. Jei tinkuojama beto­nuotas ar kiek pastovėjęs mūro paviršius, reikia jį gerai plie­niniu šepečiu nudraskyti arba dantuotu plaktuku bei skylmušiu iškapoti, o po to šepečiu ar skuduru gerai nuvalyti dulkes ir kitus nešvarumus. Sausą plytų paviršių prieš pat tinkuojant reikia sudrėkinti vandeniu, o betoninį skystu cemento skie­diniu.

Ką daryti su senais baldais kai ruošiamasi medinių sienų tinkavimui.

Prieš pradedant darbus reikia kažkur padėti senus, nenaudojamus baldus, tam gali padėti įmonės kurios išveža visas statybines šiukšles. Medinius pastatus, suręstus iš rąstų, galima tinkuoti ir kalti balanomis ne anksčiau kaip po vienerių metų, kada sienos yra jau pakankamai nusėdusios ir susigulėjusios. Medines pertvaras galima tinkuoti tuojau, tik jų platesnes kaip 10 cm lentas prieš prikalant reikia įskelti ir į plyšius įkalti pleištelius. Plačios lentos po drėgnu tin­ku gali raitytis ir suardyti tinką. Balanos gali būti skaldytos arba pjautos, ne platesnės kaip 20 mm, ne siauresnės kaip 15 mm ir 3-4 mm storio. Platesnės balanos gali po tinku kreivintis ir ardyti patį tinką, o siauresnes sunku prikalti — skyla. Bala­nos kalamos dviem eilėmis kryžiuojant. Balanoms kalti vinutės neturi būti storesnės kaip 2 mm, ir apie 30-40 mm ilgio. Pirmoji, apatinė, eilė balanų, palie­kant tarp jų 4-5 cm tarpus, iš pradžių tik prismaigstoma, ne­pilnai įkalant po vinutę balanos galuose. Antroji, viršutinė, eilė prikalama tokiu pat atstumu jau iš karto tvirtai. Balanuojant sienas, viršutinėje eilėje vinutės kalamos ties kiekviena trečia apatinės eilės balana, o balanuojant lubas — ties kiekviena antra. Įsmeigtosios į pirmos eilės balanas vinutės ištraukiamos arba įkalamos.

Pirmajai eilei balanos parenkamos prastesnės ir plonesnės, viršutinei — geresnės ir storesnės. Suduriant vieną balaną su kita, reikia tarp jų galų palikti 2-3 mm tarpus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.